Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Σημείο προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων του Ε.Κ. στο σχολείο μας!

Οι δόκιμοι πρεσβευτές του Μουσικού σχολείου Λάρισας δημιούργησαν στον χώρο του σχολείου ψηφιακό infopoint για την προβολή των δράσεών τους!

Το infopoint λειτουργεί ως σημείο ενημέρωσης μαθητών, εκπαιδευτικών και επισκεπτών στην είσοδο του σχολείου, συγκεντρώνοντας και την παρουσία και το μεγάλο ενδιαφέρον όσων το επισκέπτονται.

Οι δράσεις των πρεσβευτών και οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβάλλονται καθημερινά στο σχολείο μας!